Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling – Københavns Universitet

Center for Friluftsliv > Uddannelser og kurser

Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling udbyder følgende uddannelser og kurser: 

Uddannelse

Natur- og kulturformidler

Som professionsbachelor i Natur- og kulturformidling kan du være med til at skabe og formidle oplevelser og attraktioner inden for natur og kultur. Under uddannelsen lærer du at planlægge, udvikle og igangsætte natur- og kulturoplevelser, herunder events. Du får desuden viden om forskellige formidlingsformer, projektledelse, innovation og interkulturel kommunikation.

Efteruddannelse

Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelsen er en fleksibel deltidsuddannelse. Studiet kan både bruges som en katalysator for nye jobmuligheder eller som et fagligt løft for undervisere med interesse for natur og friluftsliv.

Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for dig, der er i arbejde som naturvejleder, og som gerne vil udbygge dine kompetencer inden for naturformidling og naturpædagogik. Uddannelsen er opbygget i 7 moduler, der alle er internatkurser.

Master i landskab og planlægning – friluftsliv

Master i landskab og planlægning – friluftsliv giver dig kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner i offentlige, halvoffentlige og private virksomheder. Du kan arbejde med udvikling af friluftsaktiviteter, sundhedsfremme, naturformidling, borgerinddragelse, natur og velfærd, planlægnings- og forvaltningsopgaver, projektledelse mm. Studieformen veksler mellem internater, seminarer, intensive undervisningsperioder, hjemmestudier, vejledning og projekter.

Pædagogisk diplommodul i udeskoledidaktik

Udeskoledidaktik bruger naturen, men også kulturen som pædagogisk rum. Det pædagogiske diplommodul Udeskoledidaktik udbydes i et samarbejde mellem Skovskolen, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol. Du kan tage modulet som en del af den samlede pædagogiske diplomuddannelse i idræt eller som et selvstændigt modul.

Pædagogisk diplommodul i friluftsliv og udemotion

På modulet arbejdes med uderummets mange muligheder som både læringsmiljø, legeplads og motionsrum. Du vil få indsigt i, og erfaringer med, hvilke effekter bevægelse har på socialisering, identitet, fysisk og menneskelig udvikling. Modulet indgår som en del af den pædagogiske diplomuddannelse i idræt og udbydes i et samarbejde med University College Copenhagen og Institut for Idræt. Se friluftsliv og udemotion.

Kursusaktiviteter

Sideløbende med vores uddannelser udbyder Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling kurser af kortere eller længere varighed. Fælles for kurserne er, at de tager udgangspunkt i naturen som ramme for formidling, læring og den gode oplevelse. Gennem oplæg, øvelser og aktiviteter i det fri inspireres du til at arbejde videre med de muligheder, naturen giver for spændende formidling og aktiviteter, både for børn og voksne. Vi lægger vægt på indhold baseret på den nyeste viden, og tager samtidig afsæt i den virkelighed, du står i til hverdag. Se link til aktuelle kurser i højre spalte.

Brug for et skræddersyet kursus?

Hvis I er flere fra en arbejdsplads eller organisation, som har brug for et bestemt forløb eller kursus, kommer vi gerne ud til jer. Kurset kan enten have samme indhold og form som vores åbne kurser, eller det kan være tilrettelagt efter jeres specielle ønsker, behov og omgivelser.

Fagmoduler i naturformidling

Derudover har Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ansvaret for flere fagmoduler, der omhandler naturformidling, inden for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen og EUD, Skov- og naturteknikeruddannelsen.