Om videncentret – Københavns Universitet

Center for Friluftsliv > Om videncentret

Om videncentret

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling er et viden- og udviklingscenter inden for formidling, forskning, uddannelse, læring og sundhed i naturen.

Vi er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vi arbejder tæt sammen med Danmarks største forskningsfelt inden for friluftsliv og naturformidling på IGN's øvrige afdelinger. Vi holder til på Skovskolen i Nødebo og er 15 ansatte, heraf to Ph. d. – studerende.

I Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling vil vi udbrede kendskabet til, hvad naturen betyder for mennesket og til, hvordan vi kan færdes i og bruge naturen som ramme for aktiviteter og læring. Det gør vi ved at

  • samarbejde og videndele på tværs af organisationer, institutioner, eksperter og praktikere - også internationalt
  • skabe og dokumentere praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter
  • uddanne professionelle og frivillige

Hvorfor vi er til

Vi mener, det er vigtigt at styrke bevidstheden om samspillet mellem mennesket, naturen og miljøet. Vores forbrug af natur og ressourcer og de deraf følgende forandringer i leve- og vækstvilkår for mennesker, dyr og planter kræver, at vi alle har en forståelse for, hvad naturen har af betydning for os.

Naturen spiller en væsentlig rolle for mennesket i forskellige sammenhænge:

  • Den udgør et oplevelsesrum, som giver en unik ramme for læring og oplevelser i og med naturen
  • Den giver os ro og fordybelse, og den kan være med til at styrke den enkeltes almensundhed
  • Naturen kan også være et socialt samlingssted for aktiviteter inden for friluftsliv, turisme mv.