Udeskolepris 2016 til pioneren Erik Mygind – Københavns Universitet

29. april 2016

Udeskolepris 2016 til pioneren Erik Mygind

Erik Mygind

Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod og Erik Mygind

Hvert år giver foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Prisen går i 2016 til Erik Mygind.

Udeskoleprisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 19. møde på Vorupøre Museum i Nationalpark Thy.

Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod, motiverede hædersprisen: ” I 2016 gives udeskoleprisen til et af de mennesker, der i 1999 var med til at starte det store forskningsprojekt, der for alvor satte gang i at udbrede forståelsen for udeskole. Med et venligt smil, og altid parat til at dele viden og erfaringer, har årets modtager været med til at knytte forskning og praksis sammen med stor respekt for begge sider af samme sag. Gennem forskning, vidensdeling og mange samarbejder har udeskoles nestor i Danmark, Erik Mygind ikke alene lavet gedigen forskning, men også skabt grundlaget for et bredt samarbejde mellem mange mennesker, lærere, pædagoger, forskere, PhD og masterstuderende i hele Danmark og Internationalt.”

Med prisen følger et Nonnetit æbletræ fra Æbleværkstedet.

Erik Mygind som pioner
Med sit mangeårige virke som forsker og underviser i friluftsliv, startede Erik Mygind i 1999 forskningsprojektet ”Rødkildeprojektet”, hvor en gruppe af forskere gennem tre år fulgte Naturklassen i Hareskoven. Med dette projekt blev begrebet naturklasse og udeskole kendt blandt både forskere og praktikere, og de gode resultater blev formidlet bredt.

Hvad er udeskole
Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i natur, kultur og samfund omkring skolen. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med undervisningen inde til en hel undervisning, som styrker elevernes læring, sundhed og livsglæde.

Hvad er UdeskoleNet?
UdeskoleNet er et tværfagligt netværk for alle som arbejder med udeskole og udendørspædagogik i Danmark. Netværket er åbent og har medlemmer fra alle professioner: lærere, pædagoger, lektorer fra lærer- og pædagoguddannelsen, studerende, naturvejledere, formidlere og forskere. UdeskoleNet holder møde to gang om året.

For yderligere information kontakt:
Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod, 5176 9911, ksba@via.dk
Prismodtager Erik Mygind, emygind@nexs.ku.dk