Generalforsamling i Nordsjællands Klatrecenter – Københavns Universitet

18. marts 2016

Generalforsamling i Nordsjællands Klatrecenter

Der afholdes generalforsamling i Nordsjællands Klatrecenter onsdag d. 20. april kl. 19-22 på Skovskolen i Nødebo lokale K2.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelagt til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor

Eventuelle forslag til foreningen skal sendes elektronisk til bestyrelsesmedlem Mathilde Vædele Haugaard Jensen, mvjj@ign.ku.dk senest tirsdag d. 5. april. Tilmelding er ikke nødvendig