Forskningsprojekt, skolebørn og natur: Vi søger forsøgsklasser – Københavns Universitet

25. januar 2017

Forskningsprojekt, skolebørn og natur: Vi søger forsøgsklasser


Forskningsprojekt

  • Ifølge ny forskning kan omfanget af grønne områder omkring skolen have betydning for skolebørns kognitive udvikling
  • En forskergruppe fra Spanien viste i et nyt studie fra 2015, at børn, som tilbringer mere tid i grønne områder, forbedrer deres udvikling af opmærksomhed og hukommelsesfærdigheder, set over et års studieperiode
  • Nærværende projekt af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet forsøger at gentage disse interessante og relevante resultater i en dansk sammenhæng med børn, som er indskrevet i danske folkeskoler

Passer jeg og mine elever til studiet?

Som hovedforsker i projektet vil jeg gerne invitere dig og eleverne i din klasse til at deltage i et projekt, som vil følge børnenes kognitive udvikling over mindst halvdelen af et skoleår. Vi vil gerne undersøge, om en ugentlig undervisningsdag i grønne omgivelser kan forbedre elevernes opmærksomhed og adfærd i klasseværelset. Vi søger efter tre forskellige klassetyper:

  1. Udeskole i naturen (klassen vil have udeskole mindst en dag om ugen, kun i naturen eller grønne områder)
  2. Udeskole i kulturelle institutioner (klassen vil være en parallelklasse (samme alder), som har udeskole mindst en dag om ugen, men som kun besøger kulturelle institutioner eller urbane områder)
  3. Ikke-udeskole (klassen vil være en parallelklasse, som ikke har udeskole. Klassen skal bruges som en slags sammenligningsgruppe)

For at være egnede til at deltage skal skolen have mindst to af disse klassetyper. Det er at foretrække, at eleverne er under 14 år ved studiets start. Vi regner også med at lave en delanalyse med elever, som har opmærksomhedsudfordringer, og som deltager i udeskole. Tidligere forskning tyder på, at børn med opmærksomhedsforstyrrelser kan få særlig gavn af ophold i naturen.

Hvad skal jeg og mine elever gøre?

Selve studiet vil foregå fra starten af skoleåret 2017/2018, dvs. i august 2017. I løbet af den første halvdel af skoleåret skal eleverne i de to ’udeskolegrupper’ (altså klassetype 1 og 2) deltage i udeskole en dag om ugen. Eleverne i den tredje gruppe, dvs. ’ikke-udeskole’-klassetypen, skal ikke deltage i udeskole. Deres undervisning skal foregå i klasseværelset som normalt.

Data genereres af fire gange i løbet af studiet. Til hver dataindsamlingssession vil eleverne spille et specialdesignet computerspil, der måler elevernes mentale processer i forhold til opmærksomhed. Vi vil også bede om, at lærere og forældre svarer på et spørgeskema om elevernes adfærd ved begyndelsen og slutningen af studiet. Spørgeskemaerne handler om elevernes adgang til naturområder under udeskole, på skolen og derhjemme, samt elevernes adfærd, humør, og mentale sundhed. Oplysningerne, som opgives af elever, forældre og lærerne, vil selvfølgelig blive anonymiseret. Klassen vil blive besøgt af en forsker gentagne gange i løbet af studiet for at sikre, at studiet forløber som ventet og for at observere udeskolepraksis og besvare eventuelle spørgsmål.

Fordele for dig, dine elever og skolen

Undersøgelser af naturens indflydelse på børns mentale, fysiske og sociale udvikling modtager i øjeblikket stor mediebevågenhed. Skandinaviske lande betragtes ofte som verdens ledende inden for undervisning i naturområder på grund af begreber såsom udeskole og skovbørnehaver. Derfor er der stor interesse fra andre lande i dansk forskning og praksis. Nærværende studie skal bidrage til den eksisterende viden ved at undersøge, om et undervisningsprogram, der indebærer at tilbringe tid i naturen en dag om ugen, kan forbedre børns opmærksomhed og mentale sundhed. Baseret på erfaringer fra tidligere studier forventer vi endvidere, at eleverne vil få en sjov og interessant oplevelse via deres direkte berøring med et større forskningsprojekt, uanset om de er i interventionsgruppe eller kontrolgruppe.

Vi vil gerne invitere dig som lærer til at engagere sig i studiet, da vi værdsætter din viden om eleverne og udeskolepraksis. Endvidere undersøger vi ikke kun kognitive færdigheder, men også børnenes adfærd i klasseværelset, hvor vi beder dig om at bedømme eventuelle ændringer, de undervejs i studiet oplever. Bortset fra disse to spørgeskemaer er den påkrævede indsats i projektet fra lærerne minimal. Slutteligt vil vi gerne holde et oplæg på skolen for lærerne, eleverne og forældrene om, hvordan naturen kan påvirke børns kognitive færdigheder og trivsel.

Som nævnt ønsker vi at begynde forskningsprojektetet i august 2017 over en periode, der forløber over den første halvdel af skoleåret. Hvis du og din klasse eller din skole er interesseret i at deltage, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Matt Stevenson