Konsulentopgaver – Københavns Universitet

Center for Friluftsliv > Konsulentopgaver

Konsulentopgaver

Sideløbende med vore uddannelser udfører Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling forskellige konsulentopgaver.

Auditoriet på Skovskolen

Konsulentopgaver – et længere forløb

Har I brug for mere tilbundsgående og individuel assistance fx i forbindelse med udvikling af jeres organisation, står vi gerne til rådighed som konsulent i jeres proces.

Videncentret har erfaring med både kortere og længere forløb. Det kan fx være:

  • En udviklingsproces for en lokal medarbejdergruppe. Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde og bruge hinandens ressourcer bedst muligt?
  • Identifikation af interessenter og interesser i forhold til et særligt tema med efterfølgende møde og etablering af netværk
  • Afdækning af sociale kompetencer i en organisation og et forløb, der sætter disse kompetencer i spil