Center for Friluftsliv – Københavns Universitet


Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling er et viden- og udviklingscenter inden for formidling, forskning, uddannelse, læring og sundhed i naturen.

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling er en del af Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Natur- og kulturformidler