Forskning og udvikling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Friluftsliv > Forskning og udvikling

Forskning og udvikling

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Projekter

Igangværende udviklings- og forskningsprojekter

TEACHOUT

Et forskningsprojekt igangsat af TrygFonden. Projektets vigtigste spørgsmål er: I hvilken grad påvirker udeskole elevers fysiske formåen, akademiske læring, sociale interaktion og holdninger til skolelivet generelt? Projektet forventes afsluttet i 2017. Læs mere her og i artiklen klassen flytter i skoven.

Udvikling af Udeskole

Projekt igangsat af Undervisnings- og Miljøministerierne, hvor Videncentret skal finde og arbejde med en række demonstrationsskoler. Målet er, på baggrund af de erfaringer, skolerne i dag har med udeskole, at udvikle og udbrede kendskabet yderligere. Projektet forventes afsluttet i 2016. Læs mere her.

Viden om friluftsliv – en national videnportal

Sammen med Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Syddansk Universitet har Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling etableret en faglig videnportal om friluftsliv. Den er målrettet alle, der arbejder med at skabe rammer for friluftslivet i Danmark. Her finder planlæggeren, foreningslederen, forvalteren og andre den nyeste viden og faglige inspiration om friluftsliv. Videnportalen er finansieret af TrygFonden. Se videnportalen Viden om friluftsliv her

Friluftslaboratoriet

TrygFonden har bevilget en større sum penge til udvikling af et videnproducerende laboratorium med en række faciliteter og oplevelsesmuligheder. Vi har bl.a. udviklet en bane til skovparkour. Du kan læse mere om banen og booke den her. Fremadrettet arbejder vi med digital naturformidling, Fremtidens Naturskole mm i projektet. Projektet forventes officielt afsluttet i 2016, men friluftslaboratoriets faciliteter skal fortsætte med at stå til rådighed.

Science i dagtilbuddet

I Hillerød og Randers kommuner er der over en årrække arbejdet med, hvordan nysgerrighed på naturen og naturvidenskab kan stimuleres i dagtilbuddene i førskolealderen. Der er gennemført uddannelses- og supervisionsforløb med pædagoger, der har været afholdt sciencefestivaller med idéudveksling på tværs af institutioner, og praksis er løbende blev fulgt af forskere. Projektet formidles ved en bog. Kommunerne, TrygFonden og Friluftsrådet har støttet projektet.

Læringsfaciliteter og decentrale baser

Hvad betyder et strategisk fældet træ og et par store sten for mulighederne for udeskole? Hvordan skal en trækvogn med udeskole remedier designes? Og hvordan kan større faciliteter tæt på skolen fungere som både udendørs klasselokale og idrætsfacilitet? Det er nogle af de spørgsmål som Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling har stillet sammen med børn, lærere og pædagoger på en række skoler i Hillerød. En vifte af små og store interventioner kombineres med følgeforskning så erfaringerne kan videreformidles. Det er kommunen og TrygFonden der har finansieret projektet. Se et eksempel på en særlig udendørs multibane i denne video fra TV Nordsjælland

Friluftsliv som metode i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

Sammen med Hillerød Kommune udvikles og afprøves nye metoder til at integrere friluftsliv og naturoplevelser i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. På en række institutioner bringes forskellige og anerkendte fagligheder inden for pædagogik og psykologi i samspil med Videncenter for Friluftsliv og Naturformidlings fagligheder indenfor natur og friluftsliv samt relevante teorier og praksiserfaring. Metodeudviklingen dokumenteres løbende, og det bliver udgangspunkt for en bogudgivelse om nyt pædagogisk arbejde med målgruppen. TrygFonden og Hillerød Kommune har finansieret projekterne, mens Friluftsrådet og 15. Junifonden har ydet bidrag til bogudgivelsen.

Kan naturen påvirke børns kognition og mentale sundhed?

Projektet undersøger primært, hvordan ophold i naturen kan forbedre børns mentale og kognitive kapaciteter. Ønsket er at undersøge, om naturen kan fungere som en alternativ behandling til pskologiske forstyrrelser, og hvilken betydning naturen har for børns hverdagsliv.

Projektet inkluderer tre del-studier:

  1. Kognitive funktioner i raske skolebørn, hvor opmærksomhed og ’self-regulation’ efter en kort gåtur i to miljøer måles
  2. En behandlingssammenligning af børn med ADHD, hvor det undersøges, hvordan naturen påvirker opmærksomhed i forhold til pharmakologisk behandling af ADHD og
  3. En skolebaseret intervention, hvor det undersøges, om kontakt med naturen positivt kan påvirke børns kognition og adfærd over en udvidet periode i deres hverdagsliv.

Veteraner og friluftsliv

Videncenter for friluftsliv og naturformidling har gennem donation fra bl.a. Naturstyrelsen, Veteranstøtten og Friluftsrådet fået mulighed for at undersøge og dokumentere effekterne af friluftslivets og naturens rolle for danske krigsveteraner. Det toårige projekt, der er det første af sin art i Danmark, indeholder desuden en lang række friluftsture og kurser for veteraner, deres pårørende og de mange frivillige tilknyttede veteranorganisationerne, sådan at friluftsliv bliver et integreret tilbud i veteranorganisationerne. De mange erfaringer fra projektet samles til sidst i en bogudgivelse som et biddrag til dansk veteran- og friluftspolitik.

Naturven

Med projektet Naturvenner iværksætter Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet en indsats, der skal få flere flygtninge ud i den danske natur. Projektet skal gennem fælles oplevelser i naturen bygge bro mellem danskere og flygtninge og derved fremme integration.

Rekreative effekter ved jordfordeling – Collective Impact

Realdania afprøver sammen med en vifte af aktører, om jordfordeling skaber mere multifunktionelle landskaber. Det sker i regi af programmet Landskabet som dobbeltressource under Collective Impact initiativet. Videncenter for Friluftliv og Naturformidling evaluerer sammen med Forskergruppe Natur, Grønne Områder og Friluftsliv de rekreative effekter. Projektet løber indtil 2019.

Nordisk bog om Naturvejledning

Bogen er til brug for uddannelse af naturvejledere i de nordiske lande. Støttet af Nordisk Ministerråd. Udkommer i 2018.